Björkluckor i Bromma

Kök med Björkluckor i Bromma

Köksluckor Latus björk

Gamla takanslutningen och en del skåp har bibehållits

Kombinerad vin och bokhylla mot yttervägg

Bänkskivorna består av granit

Diskbänken är levererad av Intra från Mölntorp

Björkköket installerades 2005